Σημείο φυγής

Το σημείο φυγής σε έναν πίνακα είναι η φυσιολογική κατάληξη του ματιού, εκεί που όλα μοιάζουν να οδηγούν. Είναι θέση ισχύος, ηρεμίας, ασφάλειας, ολοκλήρωσης.