Θεωρία Παιγνίων

  • Burn the bridges

    Burn the bridges

    Παίρνω το ρίσκο σημαίνει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεών μου. Ασχέτως αν υπάρχει ή όχι backup plan, αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι το μοναδικό πιθανό outcome.