Μεσολόγγι

  • Κάθε ελεύθερος άνθρωπος;

    Κάθε ελεύθερος άνθρωπος;

    Από σήμερα, πρέπει το παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας του ανθρώπου να δηλώνει ότι διαφωνεί με την ίση μεταχείριση των πολιτών απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα.